Rothenborgs Hus
Klampenborgvej 37
Klampenborg, 1930

 

Rothenborgs hvide hus i Klampenborg blev Arne Jacobsens egentlige gennembrud. I aviserne sammenlignede man Arne Jacobsen med Le Corbusier.

Overretssagfører Max Rothenborgs hustru, fru Rothenborg, var begejstret for de modernistiske tanker, og hun var med til at diskutere og realisere udformningen og indretningen af huset.

Alligevel mener mange, at der ikke er tale om et helt gennemført modernistisk hus. Arne Jacobsen vælger at bruge murværk i stedet for det moderne jernbeton og de engelsk inspirerede planer er stadig forholdsvis traditionelle.

Udadtil har huset et modernistisk præg. De hvide bygningskroppe, flyder som et skib mellem de høje træer. Husets store jernvinduer er vendt mod parken, og solterrassens hvide mure indgår i et samspil med de hvide kubistiske former.

Blev udvidet i 1941 af Arne Jacobsen og er senere ændret flere gange.