Arkitekturguide
Arne Jacobsen i Gentofte, 24 udvalgte bygninger. Gentofte Kommune, 2002

34 siders guide som  pdf.fil


Registrant for Arne Jacobsens bygninger i Gentofte Kommune

 

1927

Enfamilieshus for professor Sigurd Wandel
C.V.E. Knuths Vej 9 i Hellerup.
Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1927.

Enfamilieshus for fru fabrikant M. Steensen
Krathusvej 3 i Charlottenlund (Ordrup).

 

1928

Forslag til et nationalmuseum i Klampenborg.
Blev tildelt Akademiets lille guldmedalje.

Enfamilieshus for murermester Boll
C.V.E. Knuths Vej 11 i Hellerup.

Tofamilieshus for fru pastorinde Bergh
Vingårds Allé 51-53 i Hellerup. Tilbygning til sidefløj i 1940 af H.E. Langkilde og Ib Martin Jensen.

Enfamilieshus for fru E.Schoppe
Baunegårdsvej 22 i Gentofte
. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1929.

 

1929

Fremtidens Hus
Udstillingshus til akademisk Arkitektforenings Bygge- og Boligudstilling i Forum. Fik 1. præmie i samarbejde med Flemming Lassen og nedrevet efter udstillingen.

Arne Jacobsens eget hus
Gotfred Rodes Vej 2 i Charlottenlund (Ordrup).

Ombygning og tilbygning af Krathuset
Krathusvej i Charlottenlund. Opført 1844 af arkitekt M.G. Bindesbøll (bygningen nedrevet i 1981).

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Gotfred Rodesvej 7 i Charlottenlund (Ordrup). Tilbygning med garage og kamin i 1934 af V.J Vindfang og udvidelse af kaminstuen i 1960 af Hans Wilhardt.

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Gotfred Rodesvej 16 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Gotfred Rodesvej 18 i Charlottenlund (Ordrup). Udvidelse af huset i 1931 og garage i 1937 af Arne Jacobsen.

Enfamilieshus for T.D.W. Bannister
Hegelsvej 16 i Charlottenlund (Ordrup).

 

1930

Enfamilieshus for sekretær P.G. Kretz
Baunegårdsvej 81 i Hellerup.
Ombygning og udvidelse af Arne Jacobsen i 1936, 1946 og i 1962 af arkitekt Poul Nielsen.

Enfamilieshus for forlagsboghandler P.H. Fergo
Hegelsvej 4 i Charlottenlund (Ordrup). Ombygget af Arne Jacobsen i 1965.

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Hegelsvej 8 i Charlottenlund (Ordrup). Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1930.

Enfamilieshus for ingeniør H.C.J. Hansen
Hyrdevej 12 i Hellerup.

Enfamilieshus for forstanderinde Paula Thygesen Nim
Ole Olsens Allé 28 i Hellerup.

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Hegelsvej 29 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for overretssagfører Max Rothenborg
Klampenborgvej 37 i Klampenborg. Tilbygning af Arne Jacobsen i 1942 og senere ændringer.

 

1931

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Gotfred Rodes Vej 14 i Charlottenlund (Ordrup).
Udvidelse og havestue i 1960 af arkitekt Mads Rosenkjær.

Enfamilieshus for ritmester E. Monrad-Aas
Gotfred Rodes Vej 1 i Charlottenlund (Ordrup). Tilbygning mod nord i 1931 af Arne Jacobsen og i 1940 af arkitekt Leif Hartmann.

Enfamilieshus for fuldmægtig Carl Jensen
Hyrdevej 5 i Hellerup. Udvidelse til dobbelthus i 1986 af Arkitektgruppen i Hornbæk.

Enfamilieshus for direktør C. Friis
Tranegårdsvej 25 i Hellerup. Haven er projekteret af C.Th. Sørensen. Senere ændringer.

Enfamilieshus for ingeniør J.l.Jarl
Kongehøjen 10 i Klampenborg. Senere ændringer.

Enfamilieshus for ingeniør W. Peter
Damgårdsvej 29 i Klampenborg. Udvidelse i 1941 af arkitekt H.Gabe.

 

1932

Bellevue Strandbad for Gentofte Kommune
Strandvejen i Klampenborg. Fik 1. præmie i indbudt konkurrence. Parken af C.Th. Sørensen.

Enfamilieshus for afd.chef Sv. B. Lauritzen
Anemonevej 48 i Gentofte. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1933. Tilbygget med kaminstue i 1949 af arkitekt Hammer og Moldenhawer.

Ombygning for Bellevue Strandhotel
Strandvejen i Klampenborg. Hotellet er nedrevet.

Enfamilieshus for direktør E. Friis-Hansen
Hegelsvej 28 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for grosserer Brasen
Skovvej 64 i Charlottenlund.

Enfamilieshus for fru Hedvig Grauengaard
Skovvej 97 i Charlottenlund.

Enfamilieshus for prokurist C.C. Thomsen Bernstorffsvej 122 i Hellerup.

 

1933

Enfamilieshus for ingeniør M. Holbøll
Skovgårdsvej 75 Charlottenlund (Ordrup). Udvidet 1942-43 af Arne Jacobsen.

Enfamilieshus for sekretær S. Lund-Andersen
Hegelsvej 27 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for ingeniør A. Vóhtz
Julie Sødrings Vej 5 i Charlottenlund.

Enfamilieshus for fabrikant Thorvald Pedersen
Kongehøjen 3 i Klampenborg. Senere ændringer. Spisestue i elmetræ for fabrikant Th. Pedersen

Enfamilieshus for ingeniør Johannes Brobjerg
Hegelsvej 18 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for kommunelærer E. Hjelme
Grants Allé 22 i Hellerup.

Enfamilieshus for Poul Munck
Hegelsvej 17 i Charlottenlund (Ordrup).

 

1934

Ridehus for direktør Axel Mattsson
Bellevuevej 12 i Klampenborg.

Boligbebyggelsen Bellavista for et konsortium af murermester Nissen,  tømrermester P.J. Storm og fabrikant G. Strømann
Strandvejen 419-33 og Bellevuevej 1-7 i Klampenborg. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1934. Fredning i 1987.

Enfamilieshus for fuldmægtig J.N.A. Garde
Ordrupdalvej 33 Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for overtoldassistent Harry Jensen
Ordruphøjvej 30 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for kommunelærer E. Glade-Olsen
Gotfred Rodes Vej 6 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for ingeniør 0. Højborg-Pedersen
Fasanhaven 2 i Gentofte.

Enfamilieshus for fuldmægtig H.E. Holten
Hoffmeyersvej 29 i Frederiksberg. Udført haveplan.

Enfamilieshus for sagfører Vald Leopold
Parkovsvej 7 i Gentofte. Vinterhave omlagt i 1942 af arkitekt C.T. Tillisch.

Enfamilieshus for grosserer Rud. Ehrhard
Hegelsvej 5 i Charlottenlund (Ordrup).

Enfamilieshus for grosserer Vilb. Grumstrup
Ole Olsens Allé 30 i Hellerup.

Badmintonhal og maskinudstillingsrum"Junkershallen" for ingeniør Johs. Brobjerg
Maltegårdsvej 18 A + B i Gentofte. Tilbygning af arkitekt Per og Fl. Lassen i 1974.

Restauration og kajakklub på Charlottenlund Fort. Tilbyging til restaurant i 1944 af arkitekt Bent J. Jørgensen.

 

1935

Enfamilieshus for grosserer Helge Wandel
Parkovsvej 19 i Gentofte.

Enfamilieshus for redaktør Jørgen Sandvad
Dalgårdsvej 13 i Klampenborg.

Enfamilieshus for landsretssagfører H. Ficher-Hansen
Hurdlevej 3 i Klampenborg.

Enfamilieshus for murermester E.Kjær-Knudsen
Ordruphøjvej 32 i Charlottenlund (Ordrup).

 

1936

Tennishal for H.I.K.
Hartmannsvej 37 i Hellerup. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1937.
Udvidet af arkitekt Paul Dehlholm i 1967-68.

Enfamilieshus for sekretær K.G. Hasselbalch
Kratvænget 9 i Charlottenlund (Ordrup). Udvidet i 1940 af arkitekterne Risom & Tillisch.

Enfamilieshus for dr. Sven Johnsen
Jægersborg Allé 57 i Charlottenlund. Blev præmieret af Gentofte Kommune 1936. Ombygget af Arne Jacobsen 1941-42. Ombygninger af P.Nissen i 1968.

Enfamilieshus for købmand Holger Frederiksen
Ordruphøjvej 44 i Charlottenlund (Ordrup).

Plakat for Bellevuerevyen

Forslag til konkurrence om Gentofte Stadion.
Projektet blev delvist udført (se 1942).

 

1937

Bellevue, teater og restauration for privat konsortium
Strandvejen 449-51 i Klampenborg. Lavet om til biograf i 1938. Garagebygning, Strandvejen 455 af Arne Jacobsen i 1938. Restauration ombygget til boliger og tilbygning med garager af arkitekt Niels Rohweder i 1952. Renovering og indretning af balkonen til biografsal af arkitekt Fl. Hertz i 1979.
Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1937 og fredet i 1987.

Servicestation for The Texaco Company
Kystvejen 2 i Charlottenlund (Skovshoved).

Enfamilieshus for overretssagfører H. Steinthal
Hegelsvej 9 i Charlottenlund (Ordrup). Udført indretning og haveplan.

Enfamilieshus for professor A.R. Christensen Skovvangen 17 i Charlottenlund. Udført haveplan.

 

1938

Kioskanlæg og kajakklub for Gentofte Kommune
Bellevue Sydstrand, Strandvejen 336 i Klampenborg.

Indretning af Hvidøre til sukkersygesanatorium for Harald og Th. Pedersen (Novo).

Enfamilieshus for K. Johnsen
Ordrupvej 185 i Charlottenlund. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1938.

Enfamilieshus for grosserer K.E.H. Oecks Bekkasinvej 5 i Hellerup.

 

1939

Boligbebyggelse for murermester G.C. Andersen
Jægersborg Allé 48-52 i Charlottenlund. Udskiftning af vinduer.

Forslag til konkurrence om tribuneanlæg ved Charlottenlund Travbane med ingeniørfirmaet A. Jespersen & Søn. Fik 1. præmie og ikke udført.

 

1941

Boligbebyggelsen lbstrupparken 1 for et privat konsortium
Smakkegårdsvej 215-19 og lbstrupvænget 1-11 og 2-18 i Gentofte.

 

1942

Omklædningsbygning ved Gentofte Stadion
Ved Stadion i Gentofte.

 

1943

Kædehuse med statslån for A/S Gentofte Rækkehuse
Ellebækvej 21-39 og 22-34 i Gentofte. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1943.

Rækkehuse for Novo
Sløjfen 21-35 i Gentofte.

Enfamilieshus for ingeniør J.H. Hoffmann
Ordrupgårdvej 12 i Charlottenlund (Ordrup). Tilbygning med svømmebassin i 1969 af arkitekt Erik Friehling.

Enfamilieshus for prokurist K. Kokfelt
Lundely 19 i Hellerup.

 

1945

Rækkehuse for privat konsortium
Ridebanevang 2-38 og 1-35 i Gentofte. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1945.

 

1946

Boligbebyggelsen lbstrupparken II 
for to private konsortier. Smakkegårdsvej 133-191 og 203-209 i Gentofte.

 

1949

Ungdomsboliger for Gentofte Kommunes Ungdomsboliger
Ved Ungdomsboligerne 32-60 i Gentofte. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1949.

 

1950

Kædehusene, Søholm I  for et privat konsortium
Strandvejen 413 og Bellevuekrogen 20-26 i Klampenborg. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1953.

Kædehusene, Søholm II  for et privat konsortium
Bellevuekrogen 2-18 i Klampenborg. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1953.

 

1952

Prøveklasse til Munkegårdsskolen, Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 26 i Hellerup.

 

1953

Boligbebyggelsen Alléhusene for privat konsortium
Jægersborg Allé 185-229 i Gentofte

 

1954

Rækkehuse, Søholm III for privat konsortium
Bellevuekrogen 1-7, Klampenborg.

 

1956

Enfamilieshus for direktør Edwin Jensen
Mosehøjvej 21A i Charlottenlund. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1957.

 

1957

Munkegårdsskolen for Gentofte Kommune
Vangedevej 178 i Søborg. Har designet bl.a. skolemøbler, drikkefontæne, belysningsarmaturer, gardiner og fortæppe til scenen.

Rækkehuse for A. Jespersen & Søn
Sløjfen 22-48 og Ørnegårdsvej 22-50 i Gentofte.

 

1961

"Ved Bellevue Bugt", atriumhuse og etageboliger
Strandvejen 415-417 i Klampenborg.

Enfamilieshus for Gertie Wandel
Prins Axels Vej 13 i Gentofte. Blev præmieret af Gentofte kommune i 1962.

 

Søg adresserne på Krak


Gentofte Kommune vil rette en stor tak til Arkitektens Forlag, der har udgivet bogen "Arne Jacobsen" og Kjeld Vindum, der i samarbejde med Carsten Thau har forfattet bogen "Arne Jacobsen", Johan Jacobsen og Kunstakademiets Bibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger, for tilladelse til at gengive billedmateriale på hjemmesiden.

Teksten er forfattet af Gentofte Kommune.

 


Kilder

Huse i Gentofte, registrering af bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune, 1984

Arkitekten Arne Jacobsen 1902-71. Arkitektskolen i Århus, 1990

Arne Jacobsen. Carsten Thau og Kjeld Vindum. Arkitektens Forlag, 1998

Arne Jacobsen og den organiske form. Kunstforeningen, 1999

Arne Jacobsen - architect & designer. Dansk Design Center, 2000

 

Arkitekten. Magasin. Nr. 5, marts 2002.

Bo Bedre. Nr 2, februar 2002.

 

Kunstakademiets Bibliotek – Samlingen af Arkitekturtegninger

Gentofte Kommune - Samlingen af Arkitekturtegninger

Gentofte Kommune – Lokalhistorisk Arkiv